Wie is Wouter Bustin?

Wouter Bustin (1969) is na zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1999 bij het Leeuwarder advocatenkantoor TuinmanSleijfer begonnen als bureaujurist. Op 9 februari 2000 werd hij door de Rechtbank Leeuwarden beëdigd als advocaat. In Leeuwarden behandelde Wouter hoofdzakelijk dossiers op het gebied van bestuursrecht, waarbij de nadruk lag op het ruimtelijk bestuursrecht. Zijn praktijk bestond uit particulieren, MKB-ers en gemeentelijke overheden. Daarnaast was Wouter actief als bestuurslid van de Vereniging De Jonge Balie in Friesland.

Na de MKZ uitbraak in 2001 kwam er een belangrijke nieuwe groep cliënten bij: veehouders, veetransporteurs en slachthuizen. Wouter ontwikkelde zich als specialist op de rechtsgebieden waar deze groep mee te maken krijgt. Zaken op het gebied van bijvoorbeeld I&R, de Regeling Preventie (verzamelregeling) en de Transportverordening worden regelmatig door hem behandeld. Zowel in zaken ten overstaan van de Economische Politierechter als zaken die worden behandeld door de bestuursrechter (bijvoorbeeld administratieve boetes) staat Wouter de deelnemers in de sector veetransport en veehandel bij.

Op 1 april 2006 trad Wouter in dienst van De Haan Advocaten en Notarissen. Bij dat kantoor zette hij zijn praktijk voort. Sinds 1 februari 2014 is Wouter Bustin als zelfstandig advocaat gevestigd in Veendam.

Nevenactiviteiten:

- Lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten

- Bestuurslid van de Stichting Kabelnet Veendam (SKV)

- Bestuurslid van voetbalvereniging Wildervank (VV Wildervank)

- Vaste columnist Vee & Logistiek Nederland (Vee & Logistiek Nederland)

- Gediplomeerd scheidsrechter KNVB (KNVB scheidsrechter)

Privacyverklaring