mr. W.J.Th. Bustin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Bestuursrecht

 ......

Lees verder

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen burgers en overheid beheerst. Denk aan: vergunningen, subsidiebeschikkingen en allerlei soorten van besluiten die de burgers raken.                               ......

Lees verder

De veesector heeft te maken met een grote hoeveelheid aan regels. Bijna allemaal zijn die gebaseerd op de Wet dieren. Ook Europa heeft een belangrijke macht daar waar het gaat om diergezondheid, veetransport en veehouderij.                     ......

Lees verder

In het ruimtelijk bestuursrecht staat het recht van de ruimtelijke ordening zoals dat is geregeld in de Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht (Wabo), en de wetten die daaraan verwant zijn, centraal. In het ruimtelijk bestuursrecht......

Lees verder

Ruzie met de buren. Dat is een veel voorkomende situatie in Nederland. Vrijwel altijd ontstaat die ruzie over schuttingen, bomen of struiken. Daarnaast hebben buren ook snel last van elkaar vanwege lawaai, nieuwe bouwplannen of......

Lees verder